tel. 691 395 503 | @ organizator@wrocbal.pl
Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1 . Car-Zone Wrocław 9 +52 24
2 . SEEV telek. dla biznesu 9 +38 22
3 . Tomtex 9 +22 20
4 . Tigers 9 -6 15
5 . Real Compensación 9 +6 12
6 . Oponix 9 -14 12
7 . MPK Wrocław 9 -15 12
8 . Politechnika Oldboys 9 -17 6
9 . Na Szańcach 7A 9 -25 5
10 . Nokia 9 -43 4
Więcej

WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.

Więcej

Regulamin

Regulamin Rozgrywek Wrocbal

 

§ 1
Waruki i zasady uczestnictwa

1. Organizatorem rozgrywek piłkarskich siódemek, ligi OFC oraz rozgrywek halowych jest firma WROCBAL Marcin Wiktorowski z siedzibą we Wrocławiu.
2. Warunkiem zgłoszenia zespołu do rozgrywek jest:
a) wypełnienie formularza wraz z imienną listą zawodników biorących udział w rozgrywkach, wraz z pełną datą urodzenia każdego z nich. Wypełniony formularz należy odesłać drogą mailową na adres: organizator@wrocbal.pl, w terminie nie późniejszym niż wskazany przez Organizatora. W formularzu należy podać wszystkie dane, których wymaga Organizator;
b) dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z ofertą na dany sezon.
3. W rozgrywkach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali do nich zgłoszeni. Zgłoszenia kolejnych zawodników poprzez uzupełnienie składu można dokonywać do wyznaczonego przez organizatora terminie (w sezonie Wiosna 2019 jest to dzień kwietnia 2019, godz. 23:59). Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą mailową na adres organizator@wrocbal.pl. Zawodników należy zgłaszać tylko i wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego, w przypadku dogłoszenia kolejnego zawodnika, należy przesłać organizatorowi poprawiony formularz zgłoszeniowy, z zaznaczonymi czerwoną czcionką wszystkimi danymi dopisanego zawodnika.
Wyjątek stanowi zawodnik grający na pozycji bramkarza, który może być zgłoszony w dowolnym momencie trwania sezonu nawet tuż przed meczem drużyny zgłaszającej. Zawodnik (za wyjątkiem bramkarza), który zostanie zgłoszony później niż 12 godziny przed meczem, nie będzie dopuszczony do gry. Zgłoszenie dodatkowych graczy powinno zawierać:
- imię i nazwisko zawodnika
- pełną datę urodzenia zawodnika
- pozycję na boisku, na której będzie grał zawodnik
- numer koszulki zawodnika (jeśli posiada stały na cały sezon).
4. Każdy z zespołów może zgłosić maksymalnie 20 zawodników, których lista zostanie zamieszczona na stronie www.wrocbal.pl. Zawodnik, który zadebiutował w danym sezonie nie może zostać wykreślony ze składu drużyny, nie może być też zastąpiony innym zawodnikiem.
5. Jeden zawodnik może reprezentować tylko i wyłącznie jedną drużynę zgłoszoną do rozgrywek. Zakazuje się gry jednego zawodnika w kilku zespołach. Reprezentowanie drużyny w rozgrywkach WLB nie wyklucza możliwośći reprezentowania drużyny w rozgrywkach KUŹNIKI i odwrotnie. To samo dotyczy rozgrywek zimowych OFC oraz futsalowych.
6. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek wyrażają zgodę na zamieszczanie ich nazwisk, dat urodzenia oraz zdjęć na stronie www.wrocbal.pl jak i na profilach rozgrywek,  na portalach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników biorących udział w rozgrywkach dla celów marketingowych.

Klauzula informacyjna RODO
Dane zawodników zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane jedynie przez organizatora rozgrywek WROCBAL tylko i wyłącznie w celu prawodłowej  organizacji rozgrywek. Dane te, nie będą przekazywane osobom trzecim, firmom i instytucjom. Każdy zawodnik ma prawo żądać sprostowania, usunięcia danych. Ponadto może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

7. Każda drużyna ma obowiązek wytypować przedstawiciela (trenera, kierownika drużyny, kapitana), który:
a) jest odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem;
b) wypełnia i przekazuje Organizatorowi formularz zgłoszeniowy;
c) jest odpowiedzialny za zachowanie zawodników przed, w trakcie, jak i po meczu;
d) jest odpowiedzialny za porządek pozostawiony przez zawodników oraz kibiców jego drużyny na terenie przeprowadzanych zawodów;
e) jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do gry nieuprawnionego lub zawieszonego zawodnika;
f) jest odpowiedzialny za zwrot kompletu wypożyczonych znaczników. Zwrot niekompletnych znaczników wiąże się z poniesieniem kosztów przez drużynę.
8. Minimalny wiek zgłaszanego zawodnika to ukończone 14 lat.
9. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz przepisów gry obowiązujących w rozgrywkach Wrocbal przez kapitana, kierownika drużyny oraz wszystkich zawodników zgłoszonych do rozgrywek.


§ 2
Organizacja rozgrywek

1. Mecze rozgrywane są w trzech klasach rozgrywkowych, systemem każdy z każdym (założenie Organizatora: min. 12 drużyn w każdej z lig w rozgrywkach na sztucznej trawie oraz min. 11 drużyn w każdej z lig w rozgrywkach zimowych).
2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby zespołów biorących udział w rozgrywkach i ogłoszony zostanie przed inauguracyjnym meczem ligowym. Organizator przewiduje:
 - zagwarantowanie 11 spotkań ligowych w rozgrywkach na sztucznej trawie
 - zagwarantowanie 10 spotkań ligowych w rozgrywkach zimowych
3. Liczbę gwarantowanych spotkań ligowych przewiduje oferta rozgrywek przed startem każdego sezonu.
4. O kolejności w tabeli, w rozgrywkach ligowych decyduje:
 - po pierwsze większa ilość zdobytych punktów (zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt., walkower "-1" pkt. (oraz wynik 0:3 na niekorzyść drużyny oddającej mecz walkowerem);
 - po drugie wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn decyduje "mała tabela", uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków - zdobyte punkty, różnicę bramek, zdobyte bramki zespołów zainteresowanych);
 - po trzecie korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach;
 - po czwarte większa liczba zdobytych bramek;
 - po piąte losowanie.
5. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania w trakcie zawodów dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie koordynatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej):
a) w przypadku nieokazania dokumentu tożsamości, zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry a jego zespół może zostać ukarany walkowerem;
b) sprawdzenie tożsamości zawodników może odbyć się przed rozpoczęciem meczu, w trakcie przerwy między połowami oraz po zakończonym spotkaniu;
c) drużyna wnioskująca o sprawdzenie drużyny przeciwnej powinna zgłosić ten fakt Organizatorowi nie później niż przed zakończeniem danego spotkania;
d) sprawdzanie dokumentów przebiega pod opieką koordynatora lub sędziego i nie powinno odbyć się później niż 15 minut po zakończeniu spotkania.
6. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Za kibiców oraz osoby towarzyszące drużynie, odpowiada drużyna i jej kierownictwo. W przypadku gdy sympatycy danego zespołu będą zakłócali spokój na terenie, na obiekcie zawodów, sędzia ma prawo zakończyć zawody z przyznaniem walkowera na korzyść drużyny przeciwnej a organizator nałożyć karę nawet w postaci usunięcia drużyny z rozgrywek.
8. Kibice drużyn nie mogą przebywać na boisku (rozgrywki na sztucznej trawie) oraz na parkiecie hali sportowej. Podczas rozgrywek halowych kibice nie mogą również przebywać na ławkach umieszczonych przy polu gry. Strefą kibica jest tylko i wyłącznie trybuna lub ławki przeznaczone dla kibiców.
9. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających w miejscach innych niż do tego wyznaczonych przez zarządcę obiektu.


§ 3
Ubiór zawodników

1. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach mają obowiązek występowania w jednakowych strojach z różnymi numerami na plecach. W przypadku braku jednakowych strojów, drużyna musi posiadać przynajmniej koszulki w jednakowych kolorach z różniącymi się od siebie numerami.
2. W przypadku nieposiadania jednakowych strojów z widocznymi numerami, koordynator lub sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają tego wymogu.
3. W przypadku gdy obie drużyny przystępują do meczu w koszulkach, w takich samych kolorach, o tym która drużyna wystąpi w znacznikach decydują koordynator lub sędzia zawodów. Pod uwagę będzie wówczas brana (w kolejności): kompletność strojów obu drużyn, następnie liczba zawodników w drużynie. Jeśli na tej podstawie nie uda się wyznaczyć zespołu to o tym, który z nich wystąpi w znacznikach zdecyduje losowanie.
4. Stroje bramkarzy muszą różnić się kolorystycznie od strojów zawodników obu drużyn rozgrywających mecz.
5. Podczas rozgrywek na sztucznej trawie zabrania się gry w obuwiu z wkręcanymi kołkami metalowymi lub plastikowymi.
6. Podczas rozgrywek zimowych zawodnicy mają obowiązek występować tylko w obuwiu, które jest wymagane przez zarządcę obiektu.
7. W rozgrywkach halowych kapitan drużyny ma obowiązek posiadania opaski kapitana.


§ 4
Zasady rozgrywek

1. Mecze będą rozgrywane markowymi piłkami rozmiar 5 (boiska na sztucznej trawie) oraz rozmiar 4 (liga halowa) zgodnie z ofertą.
2. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny, kierownik lub trener jest zobowiązany zgłosić się do koordynatora lub sędziego zawodów celem wypełnienia protokołu meczowego. W przypadku niewypełnienia protokołu drużyna nie zostanie dopuszczona do meczu. Protokół uznaje się za wypełniony gdy będą w nim zaznaczeni zawodnicy, którzy wezmą udział w meczu wraz z wpisanymi numerami jakie będą widniały na ich koszulkach w czasie tego spotkania. Protokół należy przekazać koordynatorowi lub sędziemu najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
3. Podczas meczu tylko kapitan drużyny ma prawo do rozmowy z sędzią.
4. Wszystkie mecze rozgrywane są według terminarza zawodów, w sytuacji gdy drużyna nie stawi się o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania lub nie odda wypełnionego protopkołu meczowego to sędzia zawodów odlicza 5 minut, w przypadku dalszej nieobecności wymaganej liczby graczy, sędzia oznajmia koniec spotkania i drużyna, z której winy mecz się nie odbył zostaje ukarana walkowerem. W przypadku gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn lub obie nie będą kompletne, sędzia orzeka obustronnego walkowera. Trzecia nieobecność drużyny spowoduje wykluczenie zespołu z rozgrywek.
5. Po zakończonym meczu, kapitanowie drużyn mają prawo zapoznać się z protokołem w celu uzyskania informacji o wyniku końcowym, strzelcach bramek oraz kartkach, którymi zostali ukarani zawodnicy.
6. Na każdym meczu Organizator powinien zapewnić możliwość gry dwiema piłkami, w przypadku gdy piłka, która jest w grze opuści boisko, do gry można wprowadzić drugą piłkę chyba, że sędzia prowadzący zawody nie wyrazi na to zgody i nakaże udać się po tę, która opuściła plac gry. Jeśli do gry zostanie wprowadzona druga piłka, to po tę, która opuściła plac gry musi udać się rezerwowy zawodnik tej drużyny, której gracz jako ostatni ją dotknął.
7. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie posiada zawodników rezerwowych, po piłkę, która opuściła plac gry, w myśl zasadom fair-play powinien udać się zawodnik rezerwowy drużyny przeciwnej. Jeżeli zawodnicy drużyny przeciwnej nie wykażą chęci współpracy, sędzia zawodów ma prawo do korzystania tylko z jednej piłki. Sędzia nie ma też obowiązku doliczania czasu gry jeśli piłka nie wypadnie za ogrodzenie boiska.
8. W przypadku, gdy obie drużyny nie posiadają zawodników rezerwowych to sędzia ma prawo do korzystania tylko z jednej piłki a kiedy opuści ona plac gry, muszą się po nią udać zawodnicy biorący udział w zawodach. W tej sytuacji sędzia również nie ma obowiązku doliczania czasu gry jeśli piłka nie wypadnie za ogrodzenie boiska.


§ 5
Przepisy gry

1. Przepisy gry w rozgrywkach WROCBAL (piłkarskich siódemek na sztucznej trawie oraz ligi OFC) są identyczne jak te organizaowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami.
a) skrócony czas gry;
b) mniejsza liczba zawodników;
c) zmiany lotne;
d) brak pozycji "spalonej";
e) auty bramkowe są wznawiane ręką przez bramkarza;
f) zawodnicy wprowadzają piłkę do gry z autu nogą, z lub zza linii bocznej;
g) żółte i czerwone kartki w rozgrywkach na sztucznej trawie oznaczają kary minutowe, w rozgrywkach futsalowych jedynie czerwona kartka oznacza karę minutową;
h) mniejsze boisko.
2. Mecz trwa 2 x 20 minut.
3. Liczba zawodników na boisku to sześciu + bramkarz (w rozgrywkach OFC pięciu + bramkarz)
4. Minimalna liczba zawodników danej drużyny potrzebna do rozpoczęcia meczu w rozgrywkach na sztucznej trawie to 5. W lidze halowej natomiast ta liczba wynosi 4 zawodników.
5. W przypadku gdy na skutek wykluczeń lub zawieszeń w danej drużynie, podczas rozgrywek piłkarskich siódemek zostanie mniej niż pięciu, w rozgrywkach OFC mniej niż czterech oraz podczas rozgrywek halowych mniej niż trzech zawodników sędzia przerywa mecz, wynik weryfikowany jest wówczas jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Jeśli aktualny wynik jest dla drużyny wygrywającej korzystniejszy, zostaje on utrzymany, bramki zdobyte oraz stracone, pokazane kartki oraz strzelcy bramek wliczają się do klasyfikacji i statystyk. Odgwizdany w ten sposób walkower nie jest wliczany do walkowerów skutkujących wykluczeniem zespołu z rozgrywek. Drużynie ukaranej nie zostanie też przypisany ujemny punkt.
6. Podczas meczu, każda drużyna może dokonać nieograniczonej liczby zmian (zmiany lotne), które nie wymagają przerwy w grze oraz sygnalizowania tego faktu sędziemu (za wyjątkiem zmiany bramkarza). Wszystkie zmiany muszą być jednak dokonywane w wyznaczonej strefie. Zawodnik wchodzący na boisko nie może pojawić się na nim wcześniej zanim zawodnik schodzący opuści plac gry.
a) za przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany zawodnik wchodzący zostanie ukarany żółtą kartką. Gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. Jeśli piłka znajdowała się w polu karnym, grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim z linii pola karnego;
b) w przypadku gdy zawodnik rezerwowy przerywa akcję drużyny przeciwnej, może zostać ukarany żółtą lub czerwoną kartką, a jego zespół karą minutową, boisko musi opuścić wówczas jeden z zawodników przebywających na boisku;
c) zmiana bramkarza może być dokonana tylko za zgodą sędziego. W przypadku nie zgłoszenia zmiany bramkarza sędziemu zawodów, bramkarz wchodzący otrzymuje żółtą kartką.
7. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska lub zza linii bocznej boiska i jest traktowany jako rzut wolny pośredni.
8. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki wynosi:
a) przy rzucie z autu nie mniej niż 2 metry;
b) przy rzucie wolnym nie mniej niż 5 metrów;
c) przy rzucie rożnym nie mniej niż 5 metrów;
9. Bramkarz wznawia grę zawsze tylko ręką. Zagranie nogą przy wznowieniu jest dozwolone tylko i wyłącznie gdy piłka znajduje się na ziemi, nie odbija się i nie kozłuje, wówczas jest ona już w grze i zawodnik drużyny przeciwnej ma prawo do jej przejęcia. Zabrania się bezpośredniego wykopywania piłki z rąk oraz po koźle z tzw. "dropsa". W przypadku gdy bramkarz nie dostosuje się do tego przepisu, sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego.
10. Rzut od bramki może być wykonywany tylko przez bramkarza, który wznawia grę w identyczny sposób jak w  § 5, pkt.9.
11. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki drużyny ukaranej.
12. Ukaranie zawodnika kartką w rozgrywkach na sztucznej trawie jest równoznaczne z karą czasową:
a) żółta kartka - kara 2 minut, po której zawodnik napomniany może wrócić do gry chyba, że jego zespół wcześniej straci bramkę;
b) czerwona kartka - kara 5 minut, po której wykluczony zawodnik nie może już wrócić do gry. Inny zawdnik może uzupełnić skład dopiero po upływie 5 minut bez względu na to czy zespół straci czy też nie straci bramki. Druga żółta kartka dla tego samego zawodnika w danym meczu również oznacza karę 2 minut (a nie 5 minut) chociaż w efekcie zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką. Kara czasowa jest wówczas traktowana jak w przypadku żółtej kartki;
c) w przypadku gdy żółtą kartką zostanie ukarany bramkarz, może on zostać na placu gry ale wówczas boisko musi opuścić jeden z zawodników z jego drużyny, który właśnie przebywa na placu gry. W przypadku drugiej żółtej kartki (w konsekwencji czerwonej) bramkarz zostaje wykluczony z gry i musi opuścić boisko;
d) jeśli w tym samym czasie na ławce kar przebywają zawodnicy obu drużyn (w równej liczbie do liczby ukaranych zawodników po stronie rywali), wówczas bez względu na stracone bramki muszą odbyć całą karę;
e) jeśli żółtą kartką zostało ukaranych dwóch zawodników z jednego zespołu to po stracie bramki na plac gry może powrócić tylko jeden z ukaranych, ten ukarany kartką jako pierwszy;
f) w przypadku gdy kartką zostanie ukarany zawodnik rezerwowy, boisko musi opuścić jeden z zawodników przebywających aktualnie na placu gry.
13. Ukaranie zawodnika kartką w rozgrywkach futsalowych:
a) żółta kartka - napomnienie
b) czerwona kartka - kara 2 minut, po której wykluczony zawodnik nie może już wrócić do gry. Inny zawdnik może uzupełnić skład dopiero po upływie 2 minut bez względu na to czy zespół straci czy też nie straci bramki. Druga żółta kartka dla tego samego zawodnika w danym meczu również oznacza karę 2 minut a zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką. Kara czasowa jest wówczas traktowana jak w przypadku czerwonej kartki;
c) w przypadku gdy drugą żółtą kartką (w konsekwencji czerwoną) zostanie ukarany bramkarz, zostaje on wykluczony z gry i musi opuścić boisko;
d) jeśli w tym samym czasie na ławce kar przebywają zawodnicy obu drużyn (w równej liczbie do liczby ukaranych zawodników po stronie rywali), wówczas bez względu na stracone bramki muszą odbyć całą karę;
e) jeśli czerwoną kartką zostało ukaranych dwóch zawodników z jednego zespołu to po stracie bramki na plac gry może powrócić tylko jeden zawodnik ukaranej drużyny;
f) w przypadku gdy kartką zostanie ukarany zawodnik rezerwowy, boisko musi opuścić jeden z zawodników przebywających aktualnie na placu gry.
14. Gdy mecz zostanie przerwany z powodów obiektywnych (kontuzja zawodnika uniemożliwiająca opuszczenie przez niego boiska, złe warunki atmosferyczne lub awaria oświetlenia), będzie on dokończony w innym terminie, wyznaczonym przez Organizatora. Dograne zostaną tylko minuty, które pozostały do zakończenia meczu z zachowaniem wyniku, strzelców bramek oraz kartek, którymi zawodnicy zostali ukarani.
15. W rozgrywkach halowych obowiązują przepisy futsalu, który znajduje się na stronie www.wrocbal.pl


§ 6
Terminarz

1. Terminarz rozgrywek ujmujący cały sezon jest ustalany przez Organizatora i nie podlega żadnym zmianom po jego oficjalnym opublikowaniu na stronie www.wrocbal.pl, chyba, że dojdzie do popełnienia błędu z winy Organizatora:
a) terminarz może być ustalany w dwóch turach
b) każdy zespół może zgłosić sugestie dotyczące preferowanych terminów gry: godziny rozpoczęcia meczu, wykluczenie dwóch konkretnych dat z kalendarza rozgrywek, zasugerować wykluczenie z terminarza jednego dnia tygodnia. Organizator będzie dokładał starań aby te sugestie uwzględnić, jednak nie gwarantuje ich realizacji w stu procentach. Organizator ma prawo do wyboru innego terminu lub czasu gry niż sugerowany przez zespół, w przypadku gdy rozważając sugestie dojdzie do sytuacji patowej.
2. Przełożenie terminu rozegrania meczu jest możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tylko za zgodą Organizatora, a samo zgłoszenie prośby o jego zmianę musi nastąpić nie później niż pięć dni przed datą wyznaczonego terminu tego spotkania.
a) Organizator omyłkowo nie wykluczył jednej z dwóch wykluczonych przez zespół, konkretnych dat;
b) termin meczu został wyznaczony w dniu, w którym przypada święto oznaczone w kalendarzu na czerwono;
c) z przyczyn niezależnych od Organizatora obiekt, na którym rozgrywane są mecze nie zostanie udostępniony Organizatorowi.
3. W każdym innym przypadku, zmiana terminu meczu w trakcie trwania sezonu na inny niż wyznaczony przez Organizatora, będzie równoznaczna z kosztami w wysokości 130,00 PLN (liga siedmioosobowa), 200,00 PLN (liga halowa) oraz 255,00 PLN (liga sześcioosobowa OFC), które poniesie zespół wnoszący prośbę o zmianę terminu. Zmiana terminu może odbyć się tylko wtedy gdy Organizator dysponuje wolnym terminem w kalendarzu rozgrywek. Organizator ma prawo do odmówienia przełożenia terminu meczu.
4. Organizator nie zapewnia wolnego terminu do organizacji przełożonego spotkania, w przypadku jego braku, zespół wnoszący prośbę o zmianę terminu spotkania, powinien we własnym zakresie dojść do porozumienia z rywalem, z którym zostało wyznaczone spotkanie oraz z jakąś parą, która rozgrywa mecz w dogodnym dla wnoszącej prośbę o zmianę terminie drużyny.
5. Działania związane z przełożeniem meczu leżą po stronie drużyny wnoszącej prośbę o zmianę terminu. Organizator za zgodą kapitanów/kierowników pozostałych drużyn udostępni kontakt do osób decyzyjnych w tych zespołach.


§ 7
System rozgrywek, zasady awansów i spadków

1. Aktualnie drużyny grają na trzech poziomach rozgrywkowych: Superliga, 1 liga, 2 liga (KUŹNIKI), Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga (WLB), Superliga, 1 liga, 2 liga (Rozgrywki halowe), 1 liga, 2 liga, 3 liga (OFC).
2. W momencie przystąpienia do rozgrywek, zespoły zaczynają rywalizację od najniższej ligi. Drużyna wycofująca się z rozgrywek może za porozumieniem z Organizatorem oddać miejsce nowej drużynie, lub dotychczasowi zawodnicy wycofującej się drużyny na bazie "szkieletu" drużyny mogą w to miejsce zgłosić nowy zespół o innej nazwie.
3. Zamysłem Organizatora jest by w każdej z lig grało minimum 12 zespołów. Najniższa liga może zostać podzielona na dwie równe, lub prawie równe grupy. Jeśli w każdej grupie będzie mniej niż 12 drużyn, Organizator zapewni wszystkim minimum 10 spotkań ligowych.
4. Zasady awansów i spadków mogą ulegać zmianie co sezon, w zamierzeniu (jeśli Organizator nie przewidzi zmian przed sezonem, o których poinformuje za pomocą specjalnego oznaczenia kolorystycznego w tabelach):
a) w najwyższej klasie rozgrywkowej drużyna zajmująca pierwsze miejsce zostaje zwycięzcą ligi, do ligi drugiej spadają zespoły, które zajmą trzy ostatnie miejsca;
b) w drugiej klasie rozgrywkowej awansują trzy najlepsze zespoły, do trzeciej klasy rozgrywkowej spadają zespoły, które zajmą cztery ostatnie miejsca;
c) w trzeciej klasie rozgrywkowej awansują cztery najlepsze zespoły, do czwartej klasy rozgrywkowej (w przypadku utworzenia) spadają zespoły, które zajmą cztery ostatnie miejsca;
5. W przypadku gdy do kolejnego sezou nie przystąpi zespół z wyższej klasy rozgrywkowej, Organizator może promować do niej zespół, który zajął najwyższą lokatę nie premiowaną awansem w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku wycofania się kolejnej drużyny, w wyższej klasie rozgrywkowej pozostanie najlepszy ze spadkowiczów z ubiegłego sezonu. Przy wycofaniu się więcej niż dwóch drużyn, o kolejnych bonusach dla drużyn decyduje Organizator.
6. W lidze halowej panują identyczne zasady awansów i spadków.
7. Drużyna, która uzyskała awans do wyższej klasy rozgrywkowej, tylko raz w historii rozgrywek może z niego zrezygnować. Dotyczy to również awansu opisanego w punktcie piątym, § 7. Rezygnacja z awansu jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku gdy inny zespół zgłaszający się do rozgrywek wykaże chęć gry w wyższej klasie rozgrywkowej (pkt.7 obowiązuje do końca sezonu jesień 2018, od sezonu zima 2018/2019, punkt 7, § 7 przestaje obowiązywać). Organizator ma prawo odmówić powtórnej rezygnacji awansu kiedy zespół będzie chciał wyraźnie ominąć pkt. 7, poprzez np. zmianę nazwy drużyny, lub uczyni to w inny sposób, próbując wykorzystać tzw. "luki" w regulaminie.


§ 8
Zasada "Drugiego tygodnia"

1. Po upływie drugiegogo tygodnia od startu rozgrywek, drużyna nie może:
a) uzupełniać kadry o kolejnych, nowych zawodników (za wyjątkiem bramkarza ale tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora - zawodnik zgłoszony po terminie może grać tylko na pozycji bramkarza) zachowując maksymalną liczbę 20 graczy. W przypadku gdy lista zawodników jest pełna, nie można zastąpić nowym graczem zawodnika, który rozegrał mecz nawet jeśli z dalszej gry wyeliminowała go kontuzja (dotyczy to również spotkań przed upływem drugiego tygodnia).
b) rozgrywać spotkań w niejednolitych strojach bez widocznych na plecach numerów (przed upływem drugiego tygodnia, Organizator może wypożyczyć drużynom znaczniki według zasad opisanych w § 3).
2. W przypadku gdy w składzie drużyny figurują zawodnicy bez zdjęć profilowych, koordynator może dopuścić takiego zawodnika do gry wyłącznia po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości, celem zweryfikowania danych ze zgłoszenia.


§ 9
Puchar Ligi
1. Udział w Pucharze Ligi jest dobrowolny i mogą w nim wystartować wszystkie zespoły zgłoszone w danym sezonie do rozgrywek, bez względu na poziom rozgrywkowy.
2. Aby przystapić do Pucharu Ligi, na konto Organizatora należy wpłacić kaucję w wysokości 100,00 PLN
a) kaucja jest zwrotna w przypadku gdy zespół zostanie wyeliminowany z turnieju przez inną drużynę lub dotrze do finału;
b) w przypadku gdy zespół w trakcie trwania turnieju o Puchar Ligi wycofa się z rozgrywek i odda najbliższy mecz walkowerem, kaucja przepada na korzyść drużyny przeciwnej.
3. W Pucharze Ligi obowiązują identyczne przepisy jak jak w meczach ligowych
4. Do kolejnej rundy Pucharu Ligi przechodzi zwycięzca
5. W przypadku remisu, o awansie do kolejnej rundy zadecydują rzuty karne. Oba zespoły wykonają po trzy serie rzutów karnych, jeśli to wciąż nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadzone zostaną kolejne serie aż do wyłonienia zwycięzcy.
6. Puchar Ligi rozgrywany jest tylko w rozgrywkach piłkarskich siódemek, w edycjach zimowych Organizator nie przewiduje turnieju o Puchar Ligi lub może on być dodatkowo płatny.
7. Zwycięzca Pucharu Ligi z początkiem nowego sezonu rozegra mecz o Superpuchar Ligi, gdzie jego rywalem będzie aktualny mistrz rozgrywek. W przypadku gdy zdobywca Pucharu Ligi będzie również aktualnym mistrzem rozgrywek, w meczu o Superpuchar Ligi zmierzy się z finalistą Pucharu Ligi.
8. Organizator przewiduje również dwumecz o Puchar Zdobywców Pucharu pomiędzy zwycięzcami Pucharu Ligi z WLB oraz KUŹNIK. O zwycięstwie decyduje wynik dwumeczu z uwzględnieniem bramek zdobytych na wyjeździe;
a) w przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na spotkanie rewanżowe, bez względu na wynik pierwszego spotkania, Puchar Zdobywców Pucharu trafia w ręce drużyny przeciwnej;
b) w przypadku gdy do rozgrywek pucharowych w którejś z lig nie zgłosi się wymagana liczba uczestników (min. sześć zespołów) Organizator ma prawo zorganizować puchar łączony lub umożliwić gościnny udział drużyn tej ligi w rywalizacji o Puchar Ligi w sąsiednich, wrocbalowych rozgrywkach.


§ 10
Puchar Mistrzów
1. W dwumeczu o Puchar Mistrzów zmierzą się mistrzowskie zespoły najwyższych klas rozgrywkowych z WLB oraz KUŹNIK. O zwycięstwie decyduje wynik dwumeczu z uwzględnieniem bramek zdobytych na wyjeździe;
a) w przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na spotkanie rewanżowe, bez względu na wynik pierwszego spotkania, Puchar Zdobywców Pucharu trafia w ręce drużyny przeciwnej;
b) w przypadku gdy do rozgrywek pucharowych w którejś z lig nie zgłosi się wymagana liczba uczestników (min. sześć zespołów) Organizator ma prawo zorganizować puchar łączony lub umożliwić gościnny udział drużyn tej ligi w rywalizacji o Puchar Ligi w sąsiednich, wrocbalowych rozgrywkach.


§ 11
Kary, sankcje
1. Wszelkie protesty dotyczące rozegranego meczu mogą zostać złożone nie później niż 24 godziny od jego zakończenia. Protesty mogą być składane tylko i wyłącznie na adres mailowy Organizatora: organizator@wrocbal.pl . Po upływie wyznaczonego terminu protesty nie będą rozpatrywane. W przypadku udowodnienia w tym czasie, gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie przeciwnej, Organizator ma prawo zweryfikować spotkanie jako walkower na korzyść drużyny wnoszącej protest.
2. Zawodnik, który został ukarany czerwoną kartką zostaje zawieszony:
a) jeden mecz - faul taktyczny lub umyślne zagranie ręką, które uniemożliwia drużynie przeciwnej stworzenia realnej szansy na zdobycie bramki;
b) dwa mecze - pozostałe przypadki;
c) trzy i więcej meczów - wybitnie niesportowe zachowanie lub przewinienie, obrażanie sędziego, zawodników przeciwnej jak i własnej drużyny oraz kibiców i innych osób przebywających na obiekcie, na którym rozgrywane są zawody;
d) całkowite wykluczenie z rozgrywek - uderzenie lub umyślne kopnięcie przeciwnika celem "wymierzenia sprawiedliwości", groźby karalne pod adresem sędziego lub innych uczestników zawodów.
3. Po otrzymaniu trzech żółtych kartek zawodnik zostanie zawieszony na jeden mecz. Po otrzymaniu kolejnych dwóch żółtych kartek zawodnik zostaje zawieszony na kolejny mecz. Za niedopuszczenie do gry nieuprawnionego lub zawieszonego zawodnika odpowiedzialni są: kierownik, trener lub kapitan drużyny.
4. Organizator ma prawo do dodatkowego zawieszenia zawodnika na jedno lub więcej spotkań w przypadku, gdy ten w sposób niesportowy wyraża swoje niezadowolenie przebywając na ławce kar po otrzymaniu dwóch żółtych lub czerwonej kartce, również w sytuacji gdy czyni to w trakcie lub po zakończeniu spotkania.
5. Zawodnik, który w wyniku kontuzji krwawi zmuszony jest opuścić plac gry.
6. Jeżeli zespół wycofa się lub zostanie usunięty z rozgrywek w trakcie trwania sezonu to:
a) w przypadku rozegrania mniej niż połowy spotkań, wszystkie dotychczasowe oraz pozostałe zaplanowane mecze z udziałem tego zespołu weryfikuje się jako walkower na korzyść drużyn przeciwnych;
b) w przypadku rozegrania połowy lub więcej niż połowy spotkań, wszystkie dotychczasowe wyniki meczów z udziałem tej drużyny pozostają bez zmian, natomiast kolejne zaplanowane mecze z jej udziałem weryfikuje się jako walkower na korzyść drużyn przeciwnych.
7. Walkower oznacza porażkę drużyny ukaranej, a jego konsekwencje opisane są w § 11, pkt.7. Drużyna może zostać ukarana walkowerem gdy:
a) nie stawi się na mecz w wyznaczonym terminie najpóźniej 5 minut po czasie planowanym do rozpoczęcia meczu;
b) gra zostanie przerwana z powodu kar zawodników lub innych nieoczekiwanych zajść w trakcie meczu;
c) wtargnięcie kibiców, osób towarzyszących zawodnikom na plac gry w trakcie lub po meczu;
d) w przypadku zachowań wybitnie niesportowych takich jak uderzenie czy znieważenie sędziego lub innych uczestników zawodów;
e) w meczu zagrał nieuprawniony zawodnik;
f) nie dostarczenie koordynatorowi poprawnie wypełnionego Protokołu meczowego na pięć minut przed rozpoczęciem spotkania.
8. Drużyna, która podda mecz walkowerem poprzez nie stawienie się na meczu lub grę nieuprawnionego zawodnika:
a) zostaje ukarana jednym punktem ujemnym oraz wynikiem 0:3;
b) w kolejnym sezonie nie będzie mogła zgłaszać Organizatorowi preferencji w sprawie terminarza;
9. W przypadku usiłowania wprowadzenia do gry nieuprawnionego zawodnika lub wychwycenia gry nieuprawnionego zawodnika przez Organizatora, koordynatora lub sędziego bez względu na termin od zakończenia spotkania, na podstawie zapisu wideo oraz ligowych galerii zdjęć w kolejnym sezonie nie będzie mogła zgłaszać Organizatorowi preferencji w sprawie terminarza;

 

§ 12

Nagrody dla uczestników rozgrywek

Superliga/Ekstraklasa/OFC1*:
   -   1 miejsce - 1000,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy. Puchar oraz medale pamiątkowe, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   2 miejsce - 700,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy. Puchar oraz medale pamiątkowe, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   3 miejsce - 500,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy. Puchar oraz medale pamiątkowe, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   Najlepszy strzelec - 100,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy bramkarz - 100,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy zawodnik - 100,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną.

1 Liga/WLB1/OFC2*:
   -   1 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkoej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   2 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkoej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   3 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkoej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   Najlepszy strzelec - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy bramkarz - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy zawodnik - Statuetkę z tabliczką imienną.

2 Liga/WLB2/OFC3*:
   -   1 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkoej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   2 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkoej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   3 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkoej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   4 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkoej) - Puchar
   -   Najlepszy strzelec - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy bramkarz - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy zawodnik - Statuetkę z tabliczką imienną.

NAGRODA PRESTIŻOWE:
   -   Fair-Play - Puchar lub statuetka
   -   Złoty but - Pamiątkowa statuetka "Złoty but" oraz torba treningowa marki Adidas z logo rozgrywek Wrocbal

PUCHAR LIGI (rozgrywki piłkarskich siódemek):
   -   Zwycięzca Pucharu Ligi - Puchar oraz pamiątkowe medale

SUPERPUCHAR LIGI (rozgrywki piłkarskich siódemek):
   -   Zwycięzca Superpucharu Ligi - Puchar oraz pamiątkowe medale
   -   Przegrany Superpucharu Ligi - Pamiątkowe medale

PUCHAR MISTRZÓW (rozgrywki piłkarskich siódemek):
   -   Zwycięzca dwumeczu o Puchar Mistrzów - Puchar oraz pamiątkowe medale
   -   Przegrany dwumeczu o Puchar Zdobywców Pucharu - pamiątkowe medale

PUCHAR ZDOBYWCÓW PUCHARU (rozgrywki piłkarskich siódemek):
   -   Zwycięzca dwumeczu o Puchar Zdobywców Pucharu - Puchar oraz pamiątkowe medale
   -   Przegrany dwumeczu o Puchar Zdobywców Pucharu - pamiątkowe medale

* W zależności od wybranych rozgrywek (KUŹNIKI, WLB lub OFC)


§ 13
Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzeganiem go w trakcie rozgrywek.
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą kary opisane w §11 z wykluczeniem z rozgrywek włącznie.
3. Organizator w trakcie rozgrywania meczów zapewnia apteczkę, nie zapewnia jednak pierwszej pomocy przy urazach powstałych w czasie gry, nie ponosi też odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek WROCBAL powinien poddać się badaniom lekarskim orzekającym jego dobry stan zdrowia oraz zdolność do gry.
4. Zawodnik grający w okularach, łańcuszkach i innej biżuterii, uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek, nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego lub innych uczestników zawodów, odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby. Drużyna przeciwna ma jednak prowo nie zgodzić się na udział w meczu takiego zawodnika.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione przez zawodników na terenie obiektu sportowego, na którym przeprowadzane są rozgrywki WROCBAL.
6. W sytuacji gdy na wskutek zachowania kibiców lub innych osób ziązanych z drużyną dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te zobowiązane są do pokrycia kosztów naprawy. W przeciwnym wypadku karę poniesie drużyna. Organizator w takim przypadku ma prawo do usunięcia drużyny z rozgrywek bez zwrotu kosztów opłaty wpisowej.
7. Zarówno zawodnicy jak i kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym są przeprowadzane rozgrywki.
8. Organizator ma prawo do usunięcia zespołu z rozgrywek w przypadku:
a) notorycznego łamania niniejszego regulaminu oraz przepisów gry;
b) niesportowego zachowania się zawodników oraz osób im towarzyszących przed, w trakcie jak i po zakończeniu meczu;
c) nie uregulowanie opłaty startowej w wyznaczonym przez Organizatora terminie;
d) trzykrotnego niestawienia się na spotkanie, wskutek czego każde z nich zakończy się walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.
9. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, nie przysługuje jej zwrot kosztów. Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów jak i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze, ma również prawo do zastąpienia wycofującej się drużyny, innym zespołem z listy rezerwowych.
10. Na osobach odpowiedzialnych za zespół (kapitan, trener, kierownik drużyny) spoczywa obowiązek dopilnowania punktów zawartych w §8 (Zasada "Trzeciego tygodnia").
11. Kaucja wpłacona przy zgłoszeniu zespołu do rozgrywek przepada gdy:
- zespół wycofa zgłoszenie w momencie gdy Organizator rozpoczął prace nad terminarzem
- zespół nie ureguluje pełnej kwoty opłaty startowej w wyznaczonym przez Organizatora terminie
- zespół nie dopełni formalności związanych ze zgłoszeniem drużyny do rozgrywek, zawartych w § 1
12. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. Przedstawiony regulamin określony został przez Organizatora rozgrywek WROCBAL. Jest on wyłączną własnością Organizatora i nie może być przez nikogo wykorzystywany bez wiedzy właściciela.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, gdy uzna to za stosowne.
14. Obiekty, na których organizowane są rozgrwki piłkarskie WROCBAL, nie są własnością Organizatora. Wszelkie roszczenia dotyczące obiektu należy kierować do jego zarządcy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany obiektu, na którym rozgrywane będą mecze organizowane przez WROCBAL w przypadku gdy obiekt znajdujący się w ofercie, nie będzie udostępniony przez zarządcę w okresie, w którym trwają rozgrywki lub umowa dotycząca wynajmu obiektu zostanie wypowiedziana.
15. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej ma prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za "sytuację ekstremalną: uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).
16. W przypadku gdy przepisy szczególne danych rozgrywek (przepisy gry w futsal lub inne) nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy zawarte w regulaminie rozgrywek WROCBAL.
17. Regulamin dotyczy wszystkich rozgrywek, każdy "Informator Ligi" załączany do oferty stanowi aneks do regulaminu i dotyczy konkretnych rozgrywek, do których uczestnicy zgłaszają swój zespół.
18. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez wszystkich zgłoszonych do gry zawodników.

PRZEPISY GRY :
- LIGA HALOWA
- LIGA PIŁKARSKICH SIÓDEMEK (NA SZTUCZNEJ TRAWIE)


Z poważaniem
Organizator - Marcin Wiktorowski