tel. 691 395 503 | @ organizator@wrocbal.pl
Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1 . Car-Zone Wrocław 9 +52 24
2 . SEEV telek. dla biznesu 9 +38 22
3 . Tomtex 9 +22 20
4 . Tigers 9 -6 15
5 . Real Compensación 9 +6 12
6 . Oponix 9 -14 12
7 . MPK Wrocław 9 -15 12
8 . Politechnika Oldboys 9 -17 6
9 . Na Szańcach 7A 9 -25 5
10 . Nokia 9 -43 4
Więcej

WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.

Więcej

FUTSAL - PRZEPISY GRY 2017/2018

14.11.2012 | Autor: Marcin Wiktorowski
FUTSAL - PRZEPISY GRY 2017/2018

 

 

SPIS TREŚCI
 1. 1.  Pole gry (boisko) 
  2. Piłka 
  3. Ilość zawodników 
  4. Ubiór zawodników 
  5. Sędzia 
  6. Drugi sędzia 
  7. Sędzia czasowy i trzeci sędzia 
  8. Czas trwania gry 
  9. Rozpoczęcie i wznowienie gry 
  10. Piłka w grze i poza grą 
  11. Jak zdobywa się bramkę 
  12. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie 
  13. Rzuty wolne 
  14. Faule akumulowane 
  15. Rzut karny 
  16. Rzut z autu 
  17. Rzut od bramki 
  18. Rzut z rogu 
  Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu 
  Sygnalizacja i zasady współpracy sędziów 

  ARTYKUŁ 1 - POLE GRY (BOISKO) 
  Wymiary pola gry 
  Pole gry musi być prostokątne. 
  Długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej. 
  Długość: minimum 25m, maksimum 42m 
  Szerokość: minimum 15m, maksimum 25m 
  Zawody międzynarodowe 
  Długość: minimum 38m, maksimum 42m 
  Szerokość: minimum 18m, maksimum 25m 
  Oznaczenia pola gry 
  Pole gry jest oznaczone liniami. Linie te należą do powierzchni, których są granicami. 
  Dwie dłuższe linie graniczne są nazywane liniami bocznymi. Dwie krótsze, nazywane są liniami bramkowymi. 
  Wszystkie linie mają szerokość 8cm. 
  Pole gry jest podzielone na dwie połowy linią środkową. 
  Punkt środkowy jest oznaczony na środku tej linii. Z punktu środkowego wyznacza się okrąg o promieniu 3m. 
  Pole karne 
  Pole karne wyznacza się po obu stronach pola gry w sposób następujący: od zewnętrznej krawędzi słupków bramkowych zakreśla się łuki o promieniu 6 m łączące się z jednej strony pod kątem prostym z linią bramkową, a z drugiej strony połączone ze sobą linią równoległą do linii bramkowej o długości 3,16 metra. 
  Punkt karny 
  Punkt karny wyznacza się w odległości 6 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych. 
  Drugi punkt karny 
  Drugi punkt karny wyznacza się w odległości 10 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych. 
  Łuk pola rożnego 
  Z każdego narożnika pola gry wyznacza się wewnątrz pola gry łuk o promieniu 25 centymetrów. 
  Strefy zmian 
  Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed nimi. W obrębie tej strefy zawodnicy wchodzą i schodzą z pola gry podczas zmian. Strefy zmian mają 5m długości i są oznaczone z każdej strony za pomocą linii prostopadłej do linii bocznej mającej 8 cm szerokości i 80cm długości, z czego 40cm narysowane jest wewnątrz, a 40cm na zewnątrz pola gry. Odległość pomiędzy bliższymi końcami stref zmian, a linią środkową wynosi 5 m. Obszar pomiędzy strefami zmian, bezpośrednio przed stolikiem sędziego czasowego, musi pozostać pusty. 
  Bramki 
  Bramki muszą być umieszczone pośrodku linii bramkowych. Składają się z dwóch pionowych, równoodległych od narożników pola gry słupków połączonych na górze poziomą poprzeczką. Odległość (licząc od wewnątrz) pomiędzy słupkami wynosi 3 m, a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do powierzchni boiska wynosi 2 m. 
  Zarówno słupki jak i poprzeczka mają tę samą grubość i szerokość - 8 cm. 
  Siatki bramkowe, wykonane z konopi, juty lub nylonowe, są przymocowane do tylnej krawędzi słupków i poprzeczki. Dolna część siatek powinna być zamocowana zagiętymi prętami lub podparta w inny odpowiedni sposób. Głębokość bramki mierzona jako odległość od wewnętrznej krawędzi słupków na zewnątrz pola gry wynosi, co najmniej 80 cm u góry i co najmniej 100 cm na wysokości podłoża. 
  Względy bezpieczeństwa 
  Bramki mogą być przenośne, ale muszą być pewnie zakotwiczone w podłożu podczas gry. 
  Nawierzchnia pola gry 
  Nawierzchnia musi być gładka, płaska i nieścieralna. Zaleca się stosowanie drewna lub sztucznych materiałów. Należy unikać stosowania nawierzchni betonowych lub asfaltowych. 
  Rozstrzygnięcia I.F.A. Board 
  Rozstrzygnięcie 1 
  W przypadku, gdy linie bramkowe mają długość pomiędzy 15 a 16 m, promień łuku koła pola karnego wynosi tylko 4 m. Punkt karny nie znajduje się wówczas na linii pola karnego, ale pozostaje w odległości 6 m od środka linii bramkowej pomiędzy słupkami i w równej odległości od nich. 
  Rozstrzygnięcie 2 
  W odległości 5 m od łuku pola rożnego, na zewnątrz pola gry może być wykonane oznaczenie, pod kątem prostym do linii bramkowej, by zachowana została przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu. Oznaczenie to ma szerokość 8 cm. 
  Rozstrzygnięcie 3 
  Ławki zawodników rezerwowych są usytuowane poza liniami bocznymi, bezpośrednio obok pola gry, obok wolnej strefy przeznaczonej na stolik sędziowski. 
   
  ARTYKUŁ 2 - PIŁKA 
  Właściwości i wymiary 
  Piłka jest: 
  - kulista, 
  - wykonana ze skóry lub innego odpowiedniego materiału, 
  - ma obwód nie mniejszym niż 62 cm i nie większym niż 64 cm, 
  - ma wagę nie mniejszą niż 400 gramów i nie większą niż 440 gramów, w chwili rozpoczęcia zawodów, 
  - ciśnienie wynoszące 0,4 do 0,6 atmosfery (400 - 600 g/cm2) mierzone w odniesieniu do poziomu morza. 
  Wymiana wadliwej (niezdatnej do gry) piłki 
  Jeżeli piłka podczas trwania zawodów pęknie lub stanie się niezdatna do gry: 
  - grę należy przerwać, 
  - gra powinna być wznowiona, po wymianie uszkodzonej piłki, rzutem sędziowskim z miejsca, w którym piłka pierwotnie stała się niezdatna do gry. Jeżeli piłka znajdowała się w polu karnym, gra zostanie wznowiona rzutem sędziowskim z linii pola karnego najbliżej miejsca, w którym ona pękła lub straciła swoje właściwości. 
  Jeżeli piłka pęknie lub stanie się niezdatna do gry podczas przerwy w grze, w zależności od przyczyny jej przerwania (rozpoczęcie gry, rzut od bramki, rzut rożny, rzut karny lub rzut z autu), gra powinna być wznowiona zgodnie z Przepisami gry. 
  Piłka nie może być wymieniona podczas zawodów bez zezwolenia sędziego. 
  Rozstrzygnięcia I.F.A. Board 
  Rozstrzygnięcie 1 
  Rozgrywanie zawodów międzynarodowych piłkami filcowymi jest niedopuszczalne. 
  Rozstrzygnięcie 2 
  Po opuszczeniu z wysokości 2 m piłka nie powinna odbić się od powierzchni boiska niżej niż 50 cm i wyżej niż 65 cm (przy pierwszym odbiciu). 
  W zawodach oficjalnych dozwolone jest używanie wyłącznie takich piłek, które spełniają minimum wymagań stawianych w Art. 2. 
  W zawodach oficjalnych, rozgrywanych pod auspicjami FIFA i międzynarodowych federacji zgoda na użycie piłki jest uzależniona od tego, czy piłka posiada jedno z trzech następujących oznaczeń: oficjalne logo FIFA APPROVED , oficjalne logo FIFA INSPECTED, oznaczenie INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD (piłka meczowa o standardzie międzynarodowym). 
  Takie oznaczenie na piłce wskazuje, że piłka była oficjalnie testowana 
  i spełnia oprócz minimalnych wymagań wymienionych w Artykule 2, także określone wymogi techniczne, różne dla każdej kategorii, opublikowane przez FIFA. 
  Instytuty badawcze przeprowadzające testy są wybierane przez FIFA. 
  W rozgrywkach mistrzowskich, związki krajowe mogą wymagać użycia piłek noszących jedno z tych trzech oznaczeń. W pozostałych zawodach piłka meczowa musi spełniać wymogi Artykułu 2. 
  W przypadku, gdy związki krajowe wymagają używania piłek noszących logo FIFA APPROVED lub FIFA INSPECTED, muszą również zezwalać na używanie piłek noszących oznaczenie INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD. 
  W zawodach mistrzowskich rozgrywanych pod auspicjami FIFA i w zawodach mistrzowskich rozgrywanych pod auspicjami związków krajowych, nie zezwala się na umieszczanie na piłce żadnego rodzaju reklamy, pomijając logo organizatora rozgrywek oraz znak handlowy producenta. 
  Regulaminy rozgrywek mogą ograniczać ilość i rozmiary takich oznaczeń. 

  ARTYKUŁ 3 - LICZBA ZAWODNIKÓW 
  Zawodnicy 
  W zawodach biorą udział dwie drużyny, każda składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, jeden z nich jest bramkarzem. 
  Wymiana zawodników :
  Wymiana zawodników może być przeprowadzona podczas każdych zawodów rozgrywanych pod auspicjami FIFA i związków międzynarodowych lub związków krajowych w oparciu o przepisy gry. 
  W rozgrywkach WROCBAL, maksymalna liczba zawodników rezerwowych nie jest ograniczona, mogą nimi być wszyscy zgłoszeni zawodnicy (max 20 osób). 
  Liczba zmian podczas meczu jest nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik innego zawodnika. 
  Zmiana zawodników następuje zarówno kiedy piłka jest w grze jak i poza grą, z zachowaniem następujących warunków: 
  - zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linie boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny, 
  - zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną, 
  - zmiana jest przedmiotem władzy i jurysdykcji sędziów zarówno zgłoszona sędziemu jak i nie. 
  - zmiana jest dokonana, gdy zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, od tego momentu staje się on zawodnikiem grającym, a zawodnik, którego zastąpił przestaje nim być, 
  Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola. 
  Naruszenia / sankcje 
  Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści: 
  - gra winna być przerwana, 
  - zawodnik schodzący powinien opuścić boisko, 
  - zawodnik wchodzący zostaje napomniany żółtą kartką
  - grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym, rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry. 
  Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własną strefą zmian: 
  - gra winna być przerwana, 
  - winny zawodnik zostanie napomniany żółtką kartką
  - gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry 
  Rozstrzygnięcia I.F.A. Board 
  Rozstrzygnięcie 1 
  W chwili rozpoczęcia gry, każda drużyna musi liczyć pięciu zawodników. 
  Rozstrzygnięcie 2 
  Jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza), któraś z drużyn liczy mniej niż 3 zawodników grę należy zakończyć. 
  Rozstrzygnięcie 3 
  Przedstawiciele drużyn, przebywający na ławce rezerwowych, mogą pojedynczo udzielać wskazówek zawodnikom, w taki sposób aby nie przeszkadzać zawodnikom i sędziom i muszą zawsze zachowywać się w odpowiedni sposób. 

  ARTYKUŁ 4 - UBIÓR ZAWODNIKÓW 
  Bezpieczeństwo 
  Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (w tym biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika. 
  Podstawowy ubiór (wyposażenie) 
  Do podstawowego, obowiązkowego ubioru zawodnika należą: 
  - bluza lub koszulka, 
  - spodenki - jeżeli zawodnik nosi spodenki termiczne, muszą one być tego samego koloru, co główny kolor spodenek, 
  - skarpety, 
  - ochraniacze na piszczele, 
  - obuwie - zezwala się na używanie wyłącznie treningowego lub gimnastycznego obuwia płóciennego, z miękkiej skóry, z podeszwą z gumy lub innego podobnego materiału. 
  Bluza lub koszulka 
  - numery muszą znajdować się na tylnej stronie koszulek, 
  - kolory numerów muszą być kontrastowe z kolorem koszulek. 
  Na zawodach międzynarodowych numery o mniejszych rozmiarach muszą znajdować się na przedniej stronie koszulek i/lub spodenek. 
  Ochraniacze na piszczele 
  - muszą być całkowicie zakryte przez skarpety (getry), 
  - muszą być wykonane z odpowiedniego materiału (guma, plastik lub podobne), 
  - muszą zapewniać odpowiedni stopień ochrony. 
  Bramkarze 
  - Bramkarze mogą nosić długie spodnie, 
  - Ich ubiór musi odróżniać się kolorystycznie od ubioru innych zawodników i sędziów. 
  - Jeżeli zawodnik z pola zastępuje bramkarza, koszulka bramkarska, którą założy musi mieć na plecach jego własny numer. 
  Naruszenia / sankcje 
  Za każde naruszenie przepisów tego artykułu: 
  - winnemu zawodnikowi sędzia poleca opuszczenie pola gry w celu poprawienia lub uzupełnienia swojego ubioru. Zawodnik ten nie może ponownie wrócić na boisko, zanim nie zgłosi się do jednego z sędziów, aby ten sprawdził czy ubiór zawodnika został poprawiony. 
  Wznowienie gry 
  Jeżeli gra została przerwana przez sędziów w celu udzielenia zawodnikowi napomnienia (żółta kartka), to wznawia się ją rzutem wolnym pośrednim wykonywanym przez zawodnika drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. 
  Rozstrzygnięcia I.F.A. Board 
  Rozstrzygnięcie 1 
  Zawodnikom nie wolno odsłaniać podkoszulków posiadających napisy reklamowe i slogany. Zawodnik zdejmujący koszulkę w celu pokazania sloganu lub reklamy będzie ukarany przez organizatora rozgrywek. 
  Rozstrzygnięcie 2 
  Koszulki zawodników muszą posiadać rękawy. 

  ARTYKUŁ 5 - SĘDZIA 
  Władza sędziego 
  Każde zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu przez Przepisy gry, w odniesieniu do zawodów, na które został wyznaczony, od momentu przybycia na miejsce ich rozgrywania do jego opuszczenia. 
  Uprawnienia i obowiązki 
  Sędzia: 
  - egzekwuje przestrzeganie przepisów gry, 
  - nie przerywa gry gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie, 
  - sporządza sprawozdanie z zawodów, które dostarcza władzom. Sprawozdanie zawiera informacje o sankcjach nałożonych na zawodników i/lub przedstawicieli drużyn oraz innych incydentach, które zaistniały przed, w trakcie lub po zawodach, 
  - pełni obowiązki sędziego czasowego o ile ten jest nieobecny, 
  - przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody z powodu naruszenia przepisów gry lub jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz, 
  - wyciąga sankcje dyscyplinarne wobec zawodników winnych popełnienia przewinień karanych napomnieniem lub wykluczeniem, 
  - nie zezwala osobom nieuprawnionym wchodzić na pole gry, 
  - przerywa zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i dopilnuje, by został zniesiony z pola gry, 
  - zezwala na kontynuowanie gry dopóki piłka nie będzie poza grą, jeżeli jego zdaniem zawodnik został lekko kontuzjowany, 
  - rozstrzyga, czy piłka przeznaczona do gry spełnia wymogi Artykułu 2.  
  - karze zawodnika za przewinienie cięższe, jeśli popełnił więcej niż jedno przewinienie w tym samym czasie. 
  Decyzje sędziego 
  Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne. Sędzia i drugi sędzia mogą zmienić swoje decyzje, jeżeli zorientują się, że popełnili błąd lub uznają to za konieczne, pod warunkiem , że gra nie została jeszcze wznowiona lub zawody nie zostały zakończone. 
  Rozstrzygnięcia I.F.A. Board 
  Rozstrzygnięcie 1 
  Jeżeli sędzia i drugi sędzia jednocześnie sygnalizują naruszenie przepisów, ale istnieje między nimi rozbieżność, która drużyna powinna być ukarana, przeważa decyzja sędziego (opcjonalnie w rozgrywkach WROCBAL)
  Rozstrzygnięcie 2 
  Zarówno sędzia jak i drugi sędzia mają prawo do napominania lub wykluczania zawodników, ale w przypadku rozbieżności przeważa decyzja sędziego (opcjonalnie w rozgrywkach WROCBAL).

  ARTYKUŁ 6 - Drugi sędzia  (nieobowiązkowy w rozgrywkach WROCBAL)
  Obowiązki 
  Drugi sędzia jest wyznaczony do działania po przeciwnej stronie pola gry niż sędzia. Tak jak i sędzia, ma prawo używania gwizdka. 
  Drugi sędzia ma obowiązek pomagać sędziemu w prowadzeniu zawodów zgodnie z Przepisami gry w futsal. 
  Ponadto drugi sędzia: 
  - ma władzę do przerywania gry za naruszenie przepisów gry, 
  - razem z sędzią zapewnia prawidłowe przeprowadzenie zmian. 
  W przypadku niewłaściwej interwencji lub nieodpowiedniej pracy, sędzia zwalnia drugiego sędziego z obowiązków, zapewnia jego zastępstwo i sporządza raport do odpowiednich władz. 

  ARTYKUŁ 7 - SĘDZIA CZASOWY
  Wyznaczony sędzia czasowy i trzeci sędzia zajmują miejsca przy stoliku sędziowskim, znajdującym się na zewnątrz pola gry (środek boiska), po tej samej stronie co ławki zawodników rezerwowych. Sędziowie ci muszą być wyposażeni w odpowiedni sprzęt do pomiaru czasu i odnotowywania i pokazywania fauli akumulowanych. Wyposażenie to zapewnia związek albo klub, na którego boisku rozgrywane są zawody. 
  Sędzia czasowy: 
  - pilnuje by czas trwania gry był zgodny z postanowieniami Art. 8: 
  * włącza zegar po rozpoczęciu gry 
  * zatrzymuje zegar kiedy piłka jest poza grą ale tylko podczas ostatniej minuty spotkania (w rozgrywkach WROCBAL),
  * włącza zegar po wznowieniu gry rzutem od bramki, rzutem z rogu, rzutem wolnym, rzutem karnym, po zakończeniu czasu dla drużyn, rzutem sędziowskim 
  - kontroluje 1 - minutowe przerwy w grze, uzgadnia je z zespołem, 
  - kontroluje karę 2 - minutową, kiedy zawodnik został wykluczony, 
  - wskazuje koniec pierwszej połowy, koniec meczu, koniec połów dogrywki i koniec czasów za pomocą gwizdka lub innego sygnału akustycznego różniącego się od tych używanych przez sędziów , 
  - rejestruje czasy udzielone każdej drużynie, informuje sędziów i drużyny o czasie zgłoszonym przez trenera jednej z drużyn (Art. 8), 
  - rejestruje pierwszych pięć fauli akumulowanych popełnionych przez każdą drużynę, zaliczonych przez sędziów w każdej połowie meczu i sygnalizuje piąty faul akumulowany, popełniony przez jedną z drużyn. 

  ARTYKUŁ 8 - CZAS TRWANIA GRY 
  Części gry 
  Gra składa się z dwóch równych części po 20 minut. Czas gry jest kontrolowany przez sędziego czasowego, którego obowiązki określa Art. 7. Czas trwania każdej połowy meczu winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego lub ewentualnego rzutu wolnego, podyktowanego za szósty lub kolejny faul akumulowany. 
  Czas dla drużyny 
  Drużyny mają prawo do jednego 1 - minutowego czasu dla drużyny podczas każdej połowy meczu z zastosowaniem następujących zasad: 
  - Trenerzy każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania sędziemu czasowemu prośby o czas dla drużyny, trwający 1 minutę. 
  - Czas dla drużyny może być udzielony w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się o niego jest w posiadaniu piłki. 
  - Sędzia czasowy sygnalizuje pozwolenie na czas dla drużyny, gdy piłka jest poza grą, za pomocą gwizdka lub innego sygnału dźwiękowego różniącego się od używanych przez sędziów. 
  - Kiedy czas dla drużyny jest przyznany, zawodnicy muszą pozostać na polu gry. Jeżeli chcą oni uzyskać instrukcje od trenera, to ich przekazanie może odbyć się przy linii bocznej na wysokości ławek rezerwowych. Osoba udzielająca instrukcji nie może wchodzić na boisko. 
  - Drużyna, która nie wykorzystała przysługującego 1 - minutowego czasu dla drużyny w pierwszej połowie jest uprawniona tylko do jednego czasu dla drużyny podczas drugiej połowy meczu. 
  Przerwa między częściami gry 
  W rozgrywkach WROCBAL przerwa między pierwszą a drugą połową meczu nie może przekroczyć 3 minut. 
  Rozstrzygnięcia I.F.A. Board 
  Rozstrzygnięcie 1 
  Jeżeli sędzia czasowy jest nieobecny, trener zgłasza chęć 1 - minutowego czasu dla drużyny do sędziego na boisku. 
  Rozstrzygnięcie 2 
  Jeżeli regulamin zawodów przewiduje rozegranie dogrywki po normalnym czasie gry, to w czasie dogrywki nie ma czasu dla drużyny. 

  ARTYKUŁ 9 - ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY 
  Ustalenie stron pola gry 
  Przed rozpoczęciem gry sędzia wskazuje drużynę, która rozpocznie grę.
  Drugą połowę rozpoczyna drużyna przeciwna
  W drugiej połowie zawodów drużyny zmieniają połowy pola gry i atakują przeciwne bramki. 
  Rozpoczęcie gry 
  Rozpoczęcie gry jest sposobem rozpoczęcia i wznowienia gry: 
  - przy rozpoczęciu zawodów, 
  - po zdobyciu bramki, 
  - przy rozpoczęciu drugiej połowy meczu, 
  - przy rozpoczęciu każdej połowy dogrywki, o ile taka jest rozgrywana. 
  Z rozpoczęcia gry bramka może być zdobyta bezpośrednio. 
  Wykonanie 
  - Wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie boiska. 
  - Zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości co najmniej 3 metry od piłki, aż do chwili, gdy ta znajdzie się w grze. 
  - Piłka leży nieruchomo na punkcie środkowym pola gry. 
  - Sędzia daje sygnał gwizdkiem. 
  - Piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta. W rozgrywkach WROCBAL nie ma obowiązku zagrania jej do przodu. 
  - Wykonawca rozpoczęcia nie może zagrać piłki ponownie zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika. 
  Po zdobyciu bramki, grę wznawia drużyna przeciwna. 
  Naruszenia / sankcje 
  Jeżeli zawodnik rozpoczynający grę dotknie piłkę zanim zostanie zagrana przez innego zawodnika - zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. Jednak, jeśli to przewinienie popełniono na polu karnym drużyny przeciwnej, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Za każde inne naruszenie przepisów gry związane z wykonaniem rozpoczęcia gry, rozpoczęcie gry należy powtórzyć. 
  Rzut sędziowski 
  Rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry po chwilowej przerwie w grze, której zarządzenie sędzia uzna za konieczne z każdego powodu nie wymienionego gdziekolwiek indziej w przepisach gry w piłkę nożną, gdy piłka nie minęła linii bramkowej lub linii bocznej. 
  Wykonanie 
  Sędzia opuszcza trzymaną w ręce piłkę w miejscu, gdzie znajdowała się ona w chwili przerwania gry. Jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego rzut sędziowski należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie piłka znajdowała się w chwili przerwania gry. 
  Naruszenia / sankcje 
  Rzut sędziowski należy powtórzyć: 
  - jeśli piłka została dotknięta przez zawodnika zanim dotknęła podłoża; 
  - jeśli piłka, po dotknięciu podłoża opuszcza pole gry, zanim dotknął ją którykolwiek z zawodników. 
  Wyjątkowe okoliczności 
  Rzut wolny przyznawany drużynie broniącej w jej własnym polu karnym, może być wykonany z jakiegokolwiek miejsca pola karnego. 
  Rzut wolny pośredni przyznany drużynie atakującej w polu karnym przeciwnika, musi być wykonany z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia. 
  Rzut sędziowski wykonywany w polu karnym, musi być wykonany na linii pola karnego, z najbliższego miejsca, w którym była piłka w momencie przerwania gry. 

  ARTYKUŁ 10 - PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ 
  Piłka poza grą 
  Piłka jest poza grą, gdy: 
  - całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną, zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu, 
  - gra została przerwana przez sędziego, 
  - uderzy w sufit. 
  Piłka w grze 
  Piłka jest w grze w pozostałym czasie, włączając sytuacje, gdy: 
  - odbija się od słupka bramkowego, poprzeczki i pozostanie na polu gry, 
  - odbija się od któregoś z sędziów, gdy znajdują się oni na polu gry. 
  Rozstrzygnięcia I.F.A. Board 
  Rozstrzygnięcie 1 
  Kiedy mecz rozgrywany jest w hali, a piłka przypadkowo uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej dla zawodnika, który jako ostatni dotknął piłki. 
  Rzut z autu wykonywany jest z linii bocznej najbliżej miejsca, gdzie piłka uderzyła sufit. 
   
  ARTYKUŁ 11 - JAK ZDOBYWA SIĘ BRAMKĘ 
  Zdobycie bramki 
  Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny, która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej w jakikolwiek sposób Przepisów gry. 
  Drużyna wygrywająca 
  Drużyna, która zdobyła większą liczbę bramek podczas trwania zawodów jest zwycięzcą. Jeżeli obie drużyny zdobyły równą ilość bramek lub nie zdobyły żadnej, zawody są nierozstrzygnięte. 
  Regulaminy rozgrywek 
  Dla zawodów kończących się remisem, regulaminy rozgrywek mogą przewidywać zarządzenie dogrywki lub serię rzutów karnych w celu wyłonienia zwycięzcy. 
   
  ARTYKUŁ 12 - GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE. 
  Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie karane są w następujący sposób: 
  Rzut wolny bezpośredni 
  Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących sześciu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły: 
  - kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, 
  - podstawia nogę przeciwnikowi
  - skacze na przeciwnika, 
  - atakuje przeciwnika ciałem
  - uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, 
  - popycha przeciwnika,

- atakuje przeciwnika nogami

Rzut wolny bezpośredni jest również przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień: 
-
trzyma przeciwnika
- pluje na przeciwnika, 
- za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym), 
- rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym). 
Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia.
Powyższe przewinienia są akumulowane. 
Rzut karny 
Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki, zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze. 
Rzut wolny pośredni 
Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień: 

 

- przez czas dłuższy niż 4 sekundy kontroluje piłkę w swoich rękach, lub nogami na własnej połowie pola gry,

- po zagraniu piłki dotyka ją powtórnie na własnej połowie, po tym jak została rozmyślnie zagrana do niego przez współpartnera i nie została dotknięta ani zagrana przez przeciwnika,

- dotyka piłki rękoma wewnątrz własnego pola karnego, po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,

- dotyka piłki rękoma wewnątrz własnego pola karnego, po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu od współpartnera.
Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego: 
- gra w sposób niebezpieczny w zasięgu przeciwnika,
- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk, 

- popełnia w stosunku do współpartnera jedno z dziewięciu przewinień, które karane są rzutem wolnym bezpośrednim,
- popełnia jakiekolwiek przewinienie nie wymienione wcześniej w Artykule 12, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika. 


Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia.
Niewłaściwe postępowanie

Niewłaściwe postępowanie jest karane napomnieniem lub wykluczeniem z gry. 

 

SANKCJE DYSCYPLINARNE 
Żółta kartka pokazywana jest w celu zakomunikowania, że zawodnik lub zawodnik rezerwowy otrzymał napomnienie.

Czerwona kartka pokazywana jest w celu zakomunikowania, że zawodnik lub zawodnik rezerwowy został wykluczony z gry.

Ukaranie zawodnika kartką jest równoznaczne z karą czasową.

a) żółta kartka - napomnienie;

b) czerwona kartka - kara 2 minut, po której wykluczony zawodnik nie może już wrócić do gry. Inny zawodnik może uzupełnić skład dopiero po upływie 2 minut chyba, że jego zespół straci bramkę. Druga żółta kartka dla tego samego zawodnika w danym meczu również oznacza karę 2 minut i w efekcie zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką. Kara czasowa jest wówczas traktowana jak w przypadku czerwonej kartki ;

 

Tylko zawodnik lub zawodnik rezerwowy może otrzymać żółtą względnie czerwoną kartkę. Odpowiednia kartka jest pokazywana publicznie i tylko na polu gry od momentu rozpoczęcia gry. W pozostałych przypadkach sędziowie słownie informują zawodników i osoby towarzyszące drużynie o nałożonych karach indywidualnych.

Sędziowie mają prawo podejmować sankcje dyscyplinarne od momentu wejścia na obiekt, na którym pole gry jest usytuowane, przed rozpoczęciem zawodów, aż do momentu opuszczenia obiektu.

Zawodnik, który popełnia przewinienie karane napomnieniem lub wykluczeniem z gry, zarówno na polu gry lub poza nim, w stosunku do przeciwnika, współpartnera, sędziego, sędziego asystenta względnie innej osoby, karany jest do natury popełnianego przewinienia.
Przewinienia karane napomnieniem 
Zawodnik musi być napomniany i należy mu pokazać żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień: 
- jest winny niesportowego zachowania, 
- słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie, 
- uporczywie narusza przepisy gry, 
- opóźnia wznowienie gry, 
- nie zachowuje wymaganej odległości - 5 metrów przy wznowieniu gry z rzutu rożnego, rzutu wolnego lub rzutu z autu (dot. zawodników drużyny przeciwnej).
- wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedurę zmian 
- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziów.

Zawodnik rezerwowy jest napomniany jeżeli popełnia jakiekolwiek z czterech naruszeń przepisów:

- jest winny niesportowego zachowania,

- słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie,

- opóźnia wznowienie gry,

- wchodzi na pole gry w sposób naruszający procedurę wymiany.


Przewinienia karane wykluczeniem z gry. 
Zawodnik musi być jeżeli popełnia jakiekolwiek z siedmiu następujących przewinień: 
- popełnia poważny, rażący faul, 
- zachowuje się gwałtownie, agresywnie 
- pluje na przeciwnika lub inną osobę, 
- pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając rozmyślnie piłkę ręką (nie dot. bramkarza we własnym polu karnym,

- pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
- używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka lub gestów,
-  otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu. 

Zawodnik rezerwowy zostaje wykluczony z gry, jeżeli popełnia następujące przewinienie:

Pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki

Wykluczony zawodnik rezerwowy musi opuścić pole gry i udać się do szatni.
Rozstrzygnięcia I.F.A. Board 
Rozstrzygnięcie 1
Zawodnik napomniany czerwoną kartką, zostaje ukarany karą 2 minut i nie może powrócić już do gry w tym spotkaniu a żaden z jego partnerów z drużyny przed upływem tego czasu. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera, o ile wcześniej jego drużyna nie straciła bramki i o ile otrzymał na to zgodę sędziego czasowego lub głównego. 
W przypadku: 
-jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 i zespół grający z większą liczbą zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 4 zawodnikami może uzupełnić skład, 
-jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników, 
-jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 lub 4 przeciwko 3 i zespół grający z większą liczbą zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 3 zawodnikami może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika, 
-jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników, 
-jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, kontynuuje grę z tą samą liczbą zawodników.
Rozstrzygnięcie 2 
Stosownie do zapisów Art. 12, zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza głową, klatką piersiową czy kolanem itp., pod warunkiem, że piłkę dotknął przeciwnik. Jeżeli jednak według opinii sędziów, zawodnik w czasie trwania gry, rozmyślnie używa takich sztuczek, ażeby ominąć postanowienia wspomnianych przepisów gry, zawodnik ten jest winny niesportowego zachowania. Musi on zostać napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, a rzut wolny pośredni wykona zawodnik drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. 
W takich okolicznościach, nieistotnym jest fakt, czy bramkarz później dotknie piłki ręką czy nie. Przewinienie jest popełnione przez zawodnika jako usiłowanie obejścia przepisów Art. 12. 
Rozstrzygnięcie 3 
Atak, który zagraża bezpieczeństwu przeciwnika, musi być traktowany jako poważny faul. 
Rozstrzygnięcie 4 
Jakiekolwiek symulowanie, które ma na celu oszukanie, wprowadzenie w błąd sędziów, musi być traktowane jako niesportowe zachowanie. 
Rozstrzygnięcie 4 
Zawodnik, który fetując zdobycie bramki zdejmie koszulkę, musi być napomniany za niesportowe zachowanie. 

ARTYKUŁ 13 - RZUTY WOLNE 
Rodzaje rzutów wolnych 
Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie, jak i pośrednie. 
Podczas wykonywania rzutów wolnych pośrednich jak i bezpośrednich piłka musi leżeć nieruchomo, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wykonywał, nie wolno jej powtórnie zagrać, dopóki nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika. 
Rzut wolny bezpośredni 
Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika, bramka jest uznana. 

Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do własnej bramki, rzut rożny jest przyznany drużynie przeciwnej. 

Rzut wolny pośredni 
Bramka może być zdobyta tylko wtedy, jeśli po drodze przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika:

- jeżeli z rzutu wolnego pośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika - rzut od bramki jest przyznany drużynie przeciwnej, 

- jeżeli z rzutu wolnego pośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do własnej bramki - rzut rożny jest przyznany drużynie przeciwnej. 

,Rzut wolny pośredni dla drużyny atakującej.

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotyka piłkę powtórnie (ale nie rękoma) zanim została dotknięta przez innego zawodnika:
- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia, jeżeli nastąpiło ono w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. 

Rzut wolny przyznany w polu karnym jest wykonany z linii pola karnego w najbliższym punkcie miejsca, gdzie przewinienie było popełnione.
Miejsce wykonania rzutu wolnego 
Wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki 
zanim będzie w grze. Kiedy drużyna broniąca wykonuje rzut wolny z własnego pola karnego, wszyscy przeciwnicy muszą się znajdować poza polem karnym 
Piłka jest w grze gdy zostanie kopnięta i poruszy się.
Naruszenia / sankcje 
Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliżej piłki, niż wymagana odległość:
- rzut wolny powtarza się, a przewiniający zawodnik jest napomniany, chyba że może być zastosowana korzyść lub inne przewinienie jest popełnione, które karane jest rzutem karnym. Jeśli przewinienie karane jest rzutem wolnym, sędziowie decydują, czy karać pierwsze przewinienie lub przewinienie popełnione później. Jeśli drugie przewinienie karane jest rzutem karnym lub rzutem wolnym bezpośrednim, akumulowany faul zapisywany jest przeciwko drużynie przewiniającej.

Jeśli rzut wolny wykonywany jest przez drużynę broniącą z własnego pola karnego, a piłka nie jest kopnięta bezpośrednio poza pole karne:

- rzut wolny powtarza się

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca rzutu dotyka piłki powtórnie, zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika: 
- zarządza się wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. Jednakże, gdy to przewinienie zostało popełnione w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. 
Jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy to: 
- rzut wolny pośredni należy przyznać drużynie przeciwnej z miejsca popełnienia przewinienia.
Jeżeli na prośbę wykonawcy rzutu wolnego, sędzia zarządził wznowienie gry gwizdkiem, a rzut wolny został wykonany przed sygnałem sędziego, to rzut wolny należy powtórzyć, a winnego zawodnika napomnieć żółtą kartką. 
Sygnalizacja 
Rzut wolny bezpośredni: 
- sędzia trzyma jedno ramie poziomo wskazując kierunek, w jakim rzut ma być wykonany. W przypadku, gdy przewinienie odlicza się jako akumulowane, sędzia kieruje palec wskazujący drugiej ręki ku dołowi powiadamiając w ten sposób trzeciego sędziego (lub innego sędziego przy stoliku), że dolicza faul jako akumulowany. 
Rzut wolny pośredni: 
- sędzia wskazuje rzut wolny pośredni unosząc swoje ramię ponad głowę. Utrzymuje on ramię w tej pozycji do czasu, gdy po wykonanym rzucie piłka zostanie dotknięta przez innego zawodnika lub wyjdzie z gry. Sędzia sygnalizuje rzut wolny pośredni unosząc ramię ponad głowę.

ARTYKUŁ 14 - FAULE AKUMULOWANE 
Faule akumulowane 
Obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z Artykułem 12. Pierwsze pięć fauli akumulowanych popełnionych podczas jednej połowy jest rejestrowane w sprawozdaniu z meczu. 
Sędziowie mogą zastosować korzyść i pozwolić na kontynuowanie gry jeśli drużyna nie miała na swoim koncie pięciu fauli akumulowanych i drużyna przeciwna nie jest pozbawiona korzystnej sytuacji do zdobycia bramki. 
Jeżeli sędziowie zastosuje korzyść, to muszą zasygnalizować sędziemu czasowemu i sędziemu technicznemu faul akumulowany, tak szybko jak jest to możliwe gdy piłka znajdzie się poza grą.

Sędziowie mogą zezwolić na kontynuowanie gry poprzez zastosowanie korzyści, jeżeli drużyna nie popełniła wcześniej 5 fauli akumulowanych i drużyna przeciwna nie została pozbawiona realnej szansy zdobycia bramki. Innymi słowy nie stosujemy korzyści począwszy od 6-ego faulu akumulowanego.
W przypadku rozgrywania dogrywki, akumulowane faule z drugiej połowy zawodów są ważne. Wszystkie akumulowane faule z dogrywki dolicza się do fauli z drugiej połowy. 
Pozycje zawodników przy wykonywaniu rzutów wolnych 
Przy pierwszych pięciu faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół 
w czasie jednej połowy meczu: 
- Zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny. 
- Wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki zanim zostanie ona wprowadzona do gry. 
- Bramka może zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego. 
Począwszy od szóstego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu: 
- Drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego. 
- Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany (lub wskazany). 
- Bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od piłki. 
- Wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana. 
Wykonanie 
(dla szóstego i każdego następnego faulu akumulowanego) Zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika. 

Począwszy od 6-ego faulu akumulowanego, jeśli zawodnik wykonujący rzut nie ma intencji zdobycia bramki:
- sędziowie przyznają rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej wykonany z miejsca gdzie gra powinna być wznowiona.

Począwszy od 6-ego faulu akumulowanego, jeśli rzut wolny jest wykonany przez współpartnera zawodnika, który został wcześniej zidentyfikowany:

- sędziowie wstrzymują grę, napominają zawodnika za niesportowe zachowanie i wznawiają grę rzutem wolnym pośrednim dla drużyny broniącej z miejsca, gdzie piłka została kopnięta.

Po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry. 
Jeżeli zawodnik popełnia szósty faul na połowie przeciwnika lub na własnej, ale pomiędzy linią środkową, a umowną linią równoległą do niej przechodzącą przez drugi punkt karny w odległości 10 metrów od linii bramkowej, to rzut wolny wykonywany jest z drugiego punktu karnego. Drugi punkt karny opisano w Artykule nr 1. 
Rzut wolny winien być wykonany według zasad opisanych w punkcie Pozycje zawodników przy wykonywaniu rzutów wolnych. 
Jeżeli zawodnik popełnia szósty faul na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów, a linią bramkową, drużyna, której przyznano rzut wolny może wybrać czy wykonać go z drugiego punktu karnego czy z miejsca gdzie przewinienie miało miejsce. 
Czas trwania pierwszej i drugiej połowy zawodów, jak też dogrywki musi być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu wolnego, podyktowanego za szósty lub kolejny faul akumulowany. 
Jeżeli zachodzi konieczność rozgrywania dogrywki, wszystkie faule z drugiej połowy meczu sumuje się z popełnionymi w dogrywce. 
Naruszenia / sankcje 
Jeśli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu: 
- Rzut wolny będzie powtórzony, jeśli bramka nie zostanie zdobyta. 
- Rzut wolny nie będzie powtórzony, jeśli bramka zostanie zdobyta. 
Jeśli współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy tego artykułu: 
- Rzut wolny będzie powtórzony, jeśli bramka zostanie zdobyta. 
- Jeśli bramka nie zostanie zdobyta, sędziowie przerwą grę i wznowią ją rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej z miejsca gdzie była piłka w momencie naruszenia przepisów. 
Jeżeli wykonawca rzutu naruszy przepisy po wprowadzeniu piłki do gry: 
- Sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie przepisów. 
 
 
 
ARTYKUŁ 15 - RZUT KARNY 
Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, której zawodnik we własnym polu karnym i w czasie gdy piłka jest w grze popełni przewinienie, za które zarządza się rzut wolny bezpośredni. 
Z rzutu karnego można bezpośrednio zdobyć bramkę. 
Dla wykonania rzutu karnego zarządzanego na końcu każdej części zawodów ( w tym dogrywki), należy przedłużyć czas gry tej części o czas niezbędny dla wykonania rzutu.
Ustawienie piłki i pozycje zawodników 
Piłka: 
- musi być umieszczona w punkcie karnym.
Wykonawca: 
-musi być zidentyfikowany. 
Bramkarz broniący rzut: 
- musi pozostawać na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami bramkowymi, zwrócony twarzą do wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki. 
Zawodnicy inni niż wykonawca rzutu muszą zajmować miejsca: 
- na polu gry
- na zewnątrz pola karnego
- za punktem karnym, 
- w odległości co najmniej 5 metrów od punktu karnego. 
Wykonanie: 

- po zajęciu przez zawodników pozycji określonych Przepisami Gry, sędziowie dają sygnał na wykonanie rzutu karnego,
- wykonawca rzutu karnego musi kopnąć piłkę do przodu z zamiarem zdobycia bramki i nie może zagrywać piłki do współpartnera.
- wykonawca nie może jej zagrać po raz drugi zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika, 
- piłka jest w grze, jeżeli została kopnięta i poruszyła się do przodu. 
Podczas wykonywania rzutu karnego w normalnym czasie gry lub w przedłużonym czasie pierwszej, albo drugiej połowy meczu przeznaczonym na wykonanie lub powtórzenie rzutu karnego, bramkę uznaje się, jeżeli piłka przed przejściem pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką , dotknie jednego lub obu słupków, poprzeczki i/lub bramkarza, a także zaistnieją łącznie jakiekolwiek z tych możliwości. Sędziowie decydują, kiedy rzut karny został rozstrzygnięty.
Naruszenia /sankcje 
Jeśli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu: 

- Sędziowie zezwalają na wykonanie rzutu.
- Rzut karny będzie powtórzony, jeśli bramka nie zostanie zdobyta. 
- Rzut karny nie będzie powtórzony, jeśli bramka zostanie zdobyta. 
Jeśli wykonawca rzutu karnego lub współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy tego artykułu: 

-  Sędziowie zezwalają na wykonanie rzutu.
- Rzut karny będzie powtórzony, jeśli bramka zostanie zdobyta. 
- Jeśli bramka nie zostanie zdobyta, sędziowie przerwą grę i wznowią ją rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej z miejsca przewinienia.
Jeżeli wykonawca rzutu karnego kopnie piłkę nie do przodu sędziowie wstrzymują grę i wznawiają ją rzutem wolnym pośrednim, który wykona zawodnik drużyny przeciwnej z punktu karnego.
Jeżeli zawodnicy obu drużyn naruszają przepisy: 
- rzut karny powtarza się 
Jeżeli piłka została dotknięta przez działanie z zewnątrz, kiedy poruszała się do przodu: 
- rzut karny powtarza się 
Jeżeli piłka po odbiciu się od bramkarza, poprzeczki lub słupków bramkowych została dotknięta przez działanie z zewnątrz: 
- sędziowie przerywają grę 
- gra zostanie wznowiona rzutem sędziowskim, w miejscu dotknięcia piłki przez działanie z zewnątrz 
 
ARTYKUŁ 16 - Rzut z autu 
Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry. 
Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry. 
Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki. 
Rzut z autu przyznaje się : 
- gdy piłka całym obwodem przekroczy linię boczną boiska po ziemi lub powietrzu albo uderzy w sufit hali
- z miejsca, w którym piłka opuściła boisko 
- przeciwnikom tego zawodnika, który ostatni dotknął piłki 
Położenie piłki i zawodnika 
Piłka: 
- musi nieruchomo leżeć na linii bocznej, 
- może być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku. 
 
Wykonanie rzutu z autu: 

- piłka musi leżeć nieruchomo na podłożu w miejscu gdzie przekroczyła linię boczną (na linii) lub w odległości maksymalnie do 25cm od tego miejsca.

Zawodnicy drużyny przeciwnej: 
- muszą znajdować się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu. 
Wykonanie:

 Wykonanie rzutu nastąpi w ciągu 4 sekund od powstania możliwości do jego wykonania. Jeżeli z rzutu z autu piłka nie zostanie prawidłowo kopnięta na pole gry: 
- zarządza się powtórzenie rzutu z autu, ale z zastrzeżeniem, że czas 4 sekund na jego wykonanie nie kasuje się i jest kontynuowany od momentu powstania możliwości do jego wykonania przez zawodnika wykonującego rzut z autu.

- wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika,
- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta i poruszy się. 
 
Naruszenia / sankcje 
Jeżeli w momencie wykonywania rzutu z autu zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się bliżej piłki niż wymagana odległość:

- rzut z autu należy powtórzyć, a zawodnika przewiniającego napomnieć, chyba że zastosowana została korzyść, względnie popełnione zostało przewinienie karane rzutem wolnym lub karnym przez drużynę przeciwną do zawodnika wykonującego rzut z autu.

Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej nieprzepisowo rozprasza uwagę lub przeszkadza wykonawcy winien otrzymać napomnienie za niesportowe zachowanie.

Za każde inne naruszenie procedury wykonania rzutu z autu, rzut z autu winien być wykonany przez zawodnika drużyny przeciwnej.

Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy: 
- wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. 
Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy: 
- zostanie wykonany nieprawidłowo, 
- zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną, 
- nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od powstania możliwości do jego wykonania. 
- nastąpi jakikolwiek inne naruszenie przepisów. 

ARTYKUŁ 17 - RZUT OD BRAMKI 
Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. 
Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki. 
Rzut od bramki przyznaje się, gdy: 
- piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta,

- zawodnik wykonujący rzut z rogu przekroczy dopuszczalny czas 4 sekund na jego wykonanie.
Wykonanie: 
- piłka zostaje wyrzucona tylko ręką/rękoma przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego, 
- bramkarz drużyny broniącej wykonuje rzut od bramki w ciągu 4 sekund od powstania możliwości do jego wykonania
- piłka jest w grze, gdy została wyrzucona bezpośrednio poza pole karne drużyny broniącej.

Naruszenia/Sankcje 
Jeżeli z rzutu od bramki piłka nie zostanie bezpośrednio wyrzucona poza pole karne: 
- zarządza się powtórzenie rzutu od bramki, ale z zastrzeżeniem, że czas 4 sekund na jego wykonanie nie kasuje się i jest kontynuowany od momentu powstania możliwości do jego wykonania przez bramkarza.
Jeżeli rzut od bramki nie zostanie wykonany w ciągu 4  sekund: 
- zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii pola karnego z miejsca najbliższego popełnienia przewinienia. 

ARTYKUŁ 18 - Rzut z rogu 
Rzut z rogu jest sposobem wznowienia gry. 
Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na drużynie przeciwnej. 
Rzut z rogu przyznaje się: 
- gdy piłka całym swym obwodem ostatnio dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny broniącej, przekroczy linię bramkową drużyny broniącej zarówno po podłożu, jak i w powietrzu i bramka nie została zdobyta w sposób opisany w Artykule 11. 
Ustawienie zawodników i wykonanie: 
Piłka musi być:

-  umieszczona w polu rożnym, najbliższym miejsca wyjścia piłki z gry. 

Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą:

- pozostawać w odległości co najmniej 5 metrów od łuku pola rożnego, aż do momentu prawidłowego wprowadzenia piłki do gry.

Procedura wykonania:
- piłka musi być kopnięta przez zawodnika drużyny atakującej, 
- drużyna wykonująca rzut z z rogu musi go wykonać w ciągu 4 sekund od powstania możliwości do jego wykonania w przeciwnym razie zarządza się rzut od bramki, który wykona drużyna przeciwna.

- piłka jest w grze, gdy została kopnięta i poruszyła się
Naruszenia / Sankcje 
Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej: 
- gdy wykonawca rzutu z rogu zagra piłkę po raz drugi zanim piłka zostanie zagrana przez innego zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. 

Za każde naruszenie procedury lub miejsca ustawienia piłki: 
- zarządza się powtórzenie rzutu z rogu, jeżeli naruszenie przepisów zostało popełnione przez drużynę wykonującą rzut z rogu, czas 4 sekund na jego wykonanie nie kasuje się i jest kontynuowany od momentu powstania możliwości do jego wykonania przez zawodnika drużyny atakującej.

 Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu 
Dogrywka i rzuty z punktu karnego są metodami wyłonienia zwycięskiego zespołu, gdy regulamin rozgrywek wymaga wyłonienia zwycięzcy, po meczu zakończonym remisem 
Dogrywka 
Dogrywka składa się z dwóch równych, pięciominutowych okresów gry. 
Jeżeli w czasie dogrywki wynik zawodów nie zostanie rozstrzygnięty, to zarządza się wykonanie rzutów z punktu karnego. 
Rzuty z punktu karnego 
- Sędzia wybiera bramkę, do której będą wykonywane rzuty. 
- Sędzia rzuca monetę i drużyna, której kapitan wygrał losowanie wybiera, czy rzuty z punktu karnego będzie wykonywać jako pierwsza lub druga. 
- Sędzia prowadzi rejestr wykonywanych rzutów. 
- Uwzględniając wyżej opisane okoliczności drużyny wykonują po pięć rzutów karnych, rzuty są wykonywane na przemian. 
- Jeżeli przed wykonaniem pięciu rzutów przez każdą z drużyn, jedna z nich zdobyła większą ilość bramek niż druga mogłaby uzyskać po wykonaniu pięciu rzutów, zaprzestaje się wykonywania kolejnych rzutów. 
- Jeżeli obie drużyny wykonały po pięć rzutów karnych i zdobyły tę samą liczbę bramek lub nie zdobyły żadnej, należy je kontynuować w tej samej kolejności, aż do momentu, gdy jedna z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna przy równej liczbie wykonywanych rzutów. 
- Każdy rzut jest wykonywany przez innego zawodnika i wszyscy uprawnieni do wykonywania rzutów zawodnicy muszą wykonać rzut, zanim jakikolwiek zawodnik wykona rzut po raz drugi. 
- Każdy uprawniony zawodnik może, w każdej chwili, zamienić się z bramkarzem. 

- Wszyscy zawodnicy oraz zawodnicy rezerwowi są uprawnieni do wykonywania rzutów z punktu karnego.
- Jedynie zawodnikom uprawnionym do wykonywania rzutów, włączając bramkarzy  i sędziom zezwala się na pozostawanie na polu gry podczas wykonywania serii rzutów karnych. 
- Wszyscy zawodnicy, poza wykonawcą rzutu i dwoma bramkarzami muszą pozostawać na przeciwnej połowie boiska, niż ta, na której wykonywane są rzuty. 
- Bramkarz, współpartner wykonującego rzut  musi pozostawać w obrębie pola gry poza polem karnym od strony ławek rezerwowych, na wysokości punktu karnego w odległości przynajmniej 5 metrów od niego. 
- Podczas wykonywania rzutów z punktu karnego, jeżeli nie ustalono inaczej, zastosowanie mają odnośne przepisy gry w futsal i rozstrzygnięcia I.F.A. Board. 
- Przed rozpoczęciem wykonywania rzutów z punktu karnego sędzia dopilnowuje, aby równa liczba zawodników w każdej drużynie pozostała na przeciwnej połowie boiska i tylko ci zawodnicy będą wykonywać rzuty. 

Sygnalizacja i zasady współpracy sędziów 
                           


 

Rozpoczęcie gry

Rzut wolny

Rzut wolny pośredni

Cztery sekundy

 

Przepisy gry pochodzą z serwisu:

http://futsal-serwis.pl/